Em thư ký xinh đẹp của công ty tôi

Giám đốc bán hàng gợi cảm Alison Avery gọi nhân viên Michael Vegas vào văn phòng của cô ấy để hỏi tại sao anh ấy chưa đạt chỉ tiêu trong tháng này. Khi lời bào chữa của anh thất bại, anh tìm cách khác để đáp ứng các tiêu chuẩn của cô.

Em thư ký xinh đẹp của công ty tôi

Em thư ký xinh đẹp của công ty tôi