1 2 Zoom+
đang tải đang tải


Chồng ngoại tình. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để thoát ra khỏi cuộc sống này. Vào thời điểm đó, tôi được mời làm việc bán thời gian bởi ông Uchida và tôi đã có một mối quan hệ. Tôi vẫn được coi là "phụ nữ"...điều đó khiến tôi hạnh phúc. Mỗi lần anh ôm em, anh ước thời gian này có thể kéo dài lâu hơn... tôi đã hạnh phúc Nhưng tôi cũng biết rằng loại hạnh phúc này sẽ không kéo dài lâu.

SSPD-163 Những ngày làm tinh sung sướng cùng em gái nhân viên
Xem Thêm